הדרכות והרצאות

שמחה לב עו"ד ורו"ח 

מרצה, בחברות ובמשרדים ממשלתיים, כגון: משרד הביטחון, בנק לאומי, UTI, חברת קוקה קולה, מלונות דן, משען, עיריית רמת גן, אשטרום בע"מ, צה"ל, שפיר הנדסה בע"מ, משרד הכלכלה מעוף. ובכנסים מקצועיים, כגון: לשכת עורכי הדין ,כנס פורשי צה"ל, כנס מנהלי חשבונות, איגוד מבקרים פנימיים, שחר-און ועוד.

 ובנוסף מרצה, במוסדות אקדמיים ובמכללות כמפורט להלן:

מרצה, סגל בכיר, באוניברסיטת אריאל, במסלול כלכלה וחשבונאות. 

מרצה באוניברסיטה הפתוחה בי"ס למנהלים, בקורסים: "היבטים פיננסיים" במסלול מינהל עסקים וקורס דירקטורים.  http://www.openu.ac.il/tafnit/about-us/lecturers.html       

http://www.openu.ac.il/tafnit/training-directors.html     

מרצה במרכז האקדמי פרס, בקורסי חשבונאות ומשפט.

http://www.pac.ac.il/?CategoryID=287&ArticleID=2027                    

מרצה באיגוד לשכות המסחר בתל אביב. 

http://www.cbc.org.il/ContentC.aspx?code=8509&cat=0

מרצה במרכז האקדמי רופין, במסלול כלכלה וחשבונאות.

מרצה בקריה האקדמית אונו, במסלול מנהל עסקים וחשבונאות.

מרצה במכללה למנהל , קורס דירקטורים לחברות ממשלתיות והשלטון המקומי.